Informacja dla osób, których dane zostały pozyskane przez Administratora w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Przywiązujemy ogromną wagę do poszanowania twoich danych osobowych, które powierzasz Fundacji, celem ich dalszego przetwarzania. Dane przetwarzane są zgodnie z RODO.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Łączy nas krew, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000855493

Jakie dane przetwarzamy?

Fundacja, przetwarza dane osobowe, przekazane przy pomocy formularzy kontaktowych, mediów społecznościowych, e-maili, czy banku (w przypadku darowizn) Możemy przetwarzać w szczególności twoje: Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, wizerunek (np. udostępniając zdjęcie w naszych mediach społecznościowych)

W jakich celach przetwarzamy dane?

Dane przetwarzane są w celach obsługi zgłoszeń, odpowiedzi na zapytania, rejestracji i działalności w klubie Honorowych Dawców Krwi, promowania idei krwiodawstwa, księgowania darowizny jak i statystycznych.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy tak długo, jak niezbędna jest realizacja danej czynności, związanej z przetwarzaniem danych osobowych np. odpowiedź na zgłoszenie, obsługa księgowa darowizny, pozostanie zarejestrowanym w klubie Honorowych Dawców Krwi, promocja idei krwiodawstwa - jednak minimum przez 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji, ale nie dłużej niż do czasu żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia danych.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych?

 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Jak mogę skontaktować się z administratorem danych osobowych?

Poprzez e-mail: iod@laczynaskrew.org


Poniżej znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych m.in Politykę Cookies

Ciasteczka (Cookies)

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 

 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 

 3. Operator serwisu Łączy nas krew jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. 

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. 

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą. 

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. 

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kontaktu zwrotnego, związanego z formularzem kontaktowym i otrzymywania korespondencji (rejestracji w bazie Honorowych Dawców Krwi Fundacji Łączy nas krew)

Część I. Informacje ogólne   

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Łączy nas krew z siedzibą przy ul. Szczęsnej 26, 02-454 Warszawa, KRS 0000855493 - zwany dalej administratorem danych.

2. Z Administratorem danych można skontaktować się mailowo pod adresem: iod@laczynaskrew.org 

3. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na  zgłoszenia pod formularzami kontaktowymi - dostępnymi w serwisach i sieciach społecznościowych prowadzonych dla Fundacji Łączy nas krew z siedzibą w Warszawie, szczególnie www.laczynaskrew.org oraz przesyłania korespondencji, rejestracji i realizacji działań w klubie Honorowych Dawców Krwi Fundacji Łączy nas krew, dodatkowo w celach: statystycznych, niezbędnych do realizacji księgowania darowizny, prowadzenia i utrzymania profili w mediach społecznościowych, realizacji działań w zakresie promowania idei krwiodawstwa oraz  w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO). Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT. 

4. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania/kontaktu zwrotnego, będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. 

5. Dane osobowe przetwarzane w celu otrzymywania korespondencji/rejestracji w klubie Honorowych Dawców Krwi Fundacji Łączy nas krew, przechowywane będą przez nieograniczony czas, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

6. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia i utrzymania profili społecznościowych Fundacji Łączy nas krew, przechowywane będą przez nieograniczony czas, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

7. Dane osobowe przetwarzane w celu promowania idei krwiodawstwa, przechowywane będą przez nieograniczony czas, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

8. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji i księgowania darowizny, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji.

9. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Administratorem danych na dane kontaktowe podane w pkt 2 powyżej. 

12. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

13. Administrator serwisu może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

14. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje jakie Państwo będą otrzymywać.  

15. Administrator może przekazywać podmiotom trzecim (w tym do Państw trzecich) dane nie pozwalające na identyfikację danej osoby np. numer identyfikacyjny dawcy.   

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją   

1. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż: Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach: a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych, b) przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych. 

2. Z Administratorem danych można skontaktować się przez email: iodo@laczynaskrew.org Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.    

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego   

1. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż: Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych. 

2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@laczynaskrew.org

3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Łączy nas Krew z siedzibą przy ul. Szczęsnej 26, 02-454 Warszawa, KRS: 0000855493 kontakt e-mail: iod@laczynaskrew.org 

Ogólne informacje przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, rejestracyjnych, statystycznych, związanych z realizacją księgowania darowizn, utrzymania i prowadzenia profili społecznościowych, promowania idei krwiodawstwa.

 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia informacji poprzez kontakt zgodnie z formularzem kontaktowym, lub przez nieograniczony* czas w przypadku dobrowolnego wskazania danych osobowych, celem otrzymywania korespondencji (rejestracji w klubie Honorowych Dawców Krwi Fundacji Łączy nas krew, promowania idei krwiodawstwa, a także do czasu niezbędnego realizacji obsługi księgowej darowizny | *ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

4. Usługodawcą świadczącym usługi technologiczne utrzymującym serwis jest Bitrix, Inc. ul. 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314 United States. Bitrix, Inc i BITRIX24 LIMITED zarejestrowany w Poseidonos 1, Ledra Business Center, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus, wskazany usługodawca poprzez systemy informatyczne utrzymujące serwis przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz kodu pocztowego wraz z miastem, celem realizacji zgłoszenia na potrzeby kontaktu zwrotnego.

Informacja dla osób, których dane zostały pozyskane przez Administratora w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 


Część I. Informacje ogólne


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Łączy nas krew z siedzibą przy ul. Szczęsnej 26, 02-454 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000855493 - kontakt e-mail: iod@laczynaskrew.org - zwana dalej administratorem danych.


Z Administratorem danych można skontaktować się mailowo pod adresem: iod@laczynaskrew.orgDane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udostępnienia ich członkom klubu Honorowych Dawców Krwi Fundacji Łączy nas krew oraz osobom trzecim. Przekazanie danych jest wymagane, celem skutecznej realizacji zadania jakim jest publikacja apelu o krew lub innej ustalonej informacji.


Administrator danych osobowych, pozyskuje dane od innych osób, z portali społecznościowych, stron internetowych, innych administratorów danych osobowych, organizacji, firm, organów administracji rządowej.Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT. członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi Fundacji Łączy nas krew jak i osoby trzecie np. obserwatorzy profili społecznościowych.


Dane osobowe mogą zostać podane przez administratora do publicznej wiadomości. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania, będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czymosoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.


Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Administratorem danych na dane kontaktowe podane w pkt 2 powyżej.
Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Administrator serwisu może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje jakie Państwo będą otrzymywać.


Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją


Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
b) przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.
Z Administratorem danych można skontaktować się przez email: kontakt@laczynaskrew.org
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:
Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.
Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@laczynaskrew.org
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły I understand
Cookies