Regulamin Klubu Honorowych Dawców Krwi

Postanowienia wstępne:

Klub Honorowych Dawców Krwi (zwany dalej "Klubem"/"Klub"), prowadzony jest przez Fundację Łączy nas krew z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS pod numerem 0000855493 (zwaną dalej "Fundacją" / "Fundacja")

Postanowienia ogólne:

 1. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne
 2. Dodatkowej opłacie podlegają plastikowe karty klubu, które może nabyć dobrowolnie wyłącznie członek klubu
 3. Zamówione karty klubu, (legitymacje krwiodawcy) Klubu Honorowych Dawców Krwi Fundacji Łączy nas krew, wysyłane są w terminie 90 dni roboczych od momentu zaksięgowania opłaty na koncie Fundacji.
 4. Jedyną dostępną formą płatności jest wpłata poprzez system tpay.com.
 5. W przypadku powrotu przesyłki na adres Fundacji, termin ten jest liczony od nowa, po potwierdzeniu prawidłowych danych dawcy.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane dane osobowe i adresowe, dotyczące członka klubu uzupełnione w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku członek zobowiązany jest do ponownej rejestracji w Klubie oraz wpłacenia odpowiedniej kwoty na rzecz Fundacji.
 7. Kwota wpłacona w imieniu błędnie zarejestrowanego członka Klubu nie podlega zwrotowi.
 8. W sytuacji podania błędnych danych osobowych bądź adresowych lub nieodebranie przesyłki w terminie, która skutkuje powrotem paczki do nadawcy, członek Klubu jest zobowiązany do kontaktu z Fundacją (kontakt@laczynaskrew.org) celem pokrycia kosztów ponownej wysyłki.
 9. Członek Klubu, ma prawo zawnioskować o wydanie bezpłatnego otrzymania duplikatu karty klubu w wyjątkowych sytuacjach (w innych sytuacjach Członek Klubu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty: a) Kradzież dokumentów potwierdzona pismem z Urzędu Miasta lub Policji.
 10. Fundacja Łączy nas krew ma prawo do wykluczenia z grona członków klubu osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu.
 11. Każdy członek Klubu ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim wypadku należy skontaktować się z Fundacją, celem poinformowania o wystąpieniu z Klubu. Wystąpienie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
 12. O zmianach w regulaminie powiadamiani są tylko ci członkowie, których one dotyczą. Aktualizacje regulaminu wysyłane są na adres mailowy podany przy rejestracji.
 13. Regulamin Klubu może podlegać zmianom
 14. Fundacja, może odmówić rejestracji w Klubie Honorowych Dawców Krwi jeśli na żądanie Fundacji, osoba ubiegająca się o członkostwo nie przedstawi dokumentów, jednoznacznie potwierdzających posiadanie tytułu Honorowego Dawcy Krwi

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły I understand
Cookies