Regulamin Akcji Poboru Krwi

Postanowienia wstępne:

1. Przez Akcję Poboru Krwi (zwaną dalej "Akcją" lub "Akcja"), rozumie się, wydarzenie mające na celu pobór krwi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (zwanym dalej "RCKiK"), organizowane samodzielne lub przy współpracy przez Fundację Łączy nas krew z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS pod numerem 0000855493 (zwaną dalej "Fundacją" / "Fundacja" lub "organizator" / "organizatorzy")

2. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu

3. Przez uczestnictwo rozumie się poprzez bezpośredni zamiar donacji krwi znajdując się w miejscu organizacji akcji.

Postanowienia ogólne:

  1. Udział w akcji jest bezpłatny
  2. Warunki poboru krwi determinują odrębne regulacje RCKiK lub przepisów prawa
  3. Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania akcji poboru krwi
  4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za kwestie bezpośrednio związane z poborem krwi
  5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i daty poboru krwi 

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Other cookies
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły I understand
Cookies